31: srpna 2020 od 15.-18. hodin Den otevřených dveří v herničce - možnost zakoupení permanentek na školní rok 2020/2021