21. března Jarní burza - zrušena - náhradní termín bude včas zveřejněn

28. března Labyrint vzdělávání - přesunuto na říjen