21. března Dětská jarní burza 

 
 
 

Na veškerý program lze zakoupit jednorázové členství za 20,-/2 hodiny